Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasící přístroje

Hasicí přístroj

je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v rozvojové fázi.

Rozdělení podle druhu hasicí látky

Vodní

Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš, chránící proti zamrznutí. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především chladicí efekt. Příkladem byl přístroj Minimax.

 • NEVHODNÉ HASIT: elektrická zařízení pod proudem
 • VHODNÉ HASIT: pevné látky

 

hpv.jpg

 

Pěnový

Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při přidání vzduchu vytváří pěnu. Díky ní dochází k snazšímu smáčení, ale i k izolování hořící látky, takže lze lépe hasit pevné látky, ale především hořlavé kapaliny. Hlavním hasebním efektem je izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku, který by hoření víc podporoval).

 • NEVHODNÉ HASIT: polární kapaliny (líh, aceton...), el. zařízení pod proudem
 • VHODNÉ HASIT: hořlavé kapaliny

 

hpp.jpg

 

Práškový

Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Hasebním efektem je stěnový efekt.

 • NEVHODNÉ HASIT: el. zařízení citlivá na prach
 • VHODNÉ HASIT: el. zařízení pod napětím

 

hppr.jpg

 

Sněhový

Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi -30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.

 • NEVHODNÉ HASIT: sypké materiály, pevné látky
 • VHODNÉ HASIT: elektronické zařízení, výpočetní a záznamovou techniku atd...

 

hps.jpg

 

Halonový

Hasivem jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt. Hasivo má však negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a je jedovaté. Nesmí se proto používat ve špatně větratelných prostorách, na žhoucí látky a na požáry lehkých kovů. Od roku 2008 jsou některá hasiva do halonových hasicích přístrojů zakázaná, nebo je omezeno jejich použití (hasivo Halotron I). Jsou však vyvinuty jejich velmi účinné náhrady.

 • NEVHODNÉ HASIT: žhoucí látky, lehké kovy
 • VHODNÉ HASIT: archivy, umělecká díla atd.

 

hph.jpg

 

Hasicí přístroje podle provedení rozlišujeme:

 1. přenosné hasicí přístroje

 2. pojízdné hasicí přístroje

 3. přívěsné hasicí přístroje

 

Hasicí přístroje podle tříd požárů

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Za tímto účelem se požáry dělí do následujících tříd:

 • A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje

 • B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje

 • C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje

 • D – lehké alkalické kovy – hasí se speciálními prášky

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například „34 A“ znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

Zdroj:

 text: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasic%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj

 obrázky: http://www.hasicak.cz/index.php?main_page=index&cPath=13

 
 

 
Statistiky

Online: 1
Celkem: 48205
Měsíc: 218
Den: 7